Wady i zalety kredytów

Wady i zalety kredytów udzielanych firmom

Przedsiębiorca zamierzający zaciągnąć kredyt w banku przede wszystkim powinien zrobić dobre rozeznanie na rynku i poznać wszystkie produkty finansowe, które oferują banki i dokonać ich analizy. Należy również wziąć pod uwagę inne rozwiązania takie jak np. ubieganie się o dotację z Unii Europejskiej.

 

 

 

Może zacznijmy od przedstawienia wad kredytów bankowych wśród których możemy wyróżnić:

 • długotrwały i skomplikowany proces wydawania decyzji,
 • trudne do spełnienia wymagania formalne – zbyt duża ilość wymaganych dokumentów,
 • brak dostępności kredytu dla młodych przedsiębiorców, którzy nie mają właściwego zabezpieczenia,
 • zaciągnięcie kredytu pogarsza zdolność kredytową,
 • kredyt powoduje stałe obciążenie gdyż raty kredytowe trzeba spłacać stale i terminowo,
 • wysokie oprocentowanie kredytu, które dodatkowo nie jest stałe i może ulec zmianie,
 • zmienność ostatecznego kosztu kredytu z uwagi na zmiany stóp procentowych,
 • zmienność wysokości opłat i prowizji.


Natomiast podstawowe zalety kredytów bankowych to:

 • dzięki kredytowi bankowemu przedsiębiorca może sfinansować nawet bardzo skomplikowane inwestycje,
 • banki coraz częściej dostosowują swoje produkty finansowe do wymagań i możliwości przedsiębiorców,
 • oprócz kredytu bank daje nam coraz częściej możliwość skorzystania z doradztwa kredytowego,
 • bank doradza przy konstruowaniu biznesplanu jeśli takowy jest wymagany do uzyskania kredytu,
 • w niektórych bardzo skomplikowanych sytuacjach niekiedy bank udostępnia również bezpłatnie porady radcy prawnego,
 • banki coraz częściej stosują procedurę wystawiania bezpłatnej opinii o przedsięwzięciu przyszłego kredytobiorcy jest to bardzo ważne gdyż pozwala przedsiębiorcy obiektywnie spojrzeć na swoją planowaną inwestycję, niejednokrotnie pozwala to na wprowadzenie poprawek bądź na rezygnacji z przedsięwzięcia które być może nie przyniosło bu zamierzonych wymiernych efektów.

 

MercuryWeb